De selectieprocedure voor de vliegopleiding kan elke maand gestart worden en duurt gemiddeld 2 tot 3 maanden. Als je een selectiefase uitstekend hebt doorlopen, ga je door naar een volgende fase. Voor deelname aan de opleiding voor de Lufthansa Group moeten alle fases van de selectieprocedure succesvol zijn afgerond. Na aanmelding ontvang je vanuit ATC vliegopleiding aanvullende informatie voor de selectieprocedure.

ATC vliegopleiding heeft jarenlange ervaring in het opleiden van verkeersvliegers en is zeer bekend met de Lufthansa methodiek. Met de pre-selectie in Nederland kijken we onder andere of je past bij de Duitse luchtvaartcultuur omdat zowel de opleiding als de typetraining bij de luchtvaartmaatschappij in Duitsland plaatsvinden. Meer informatie staat op de pagina "Student Support".


Selectieprocedure:

Motivatiegesprek
Een motivatiegesprek met een commissie voor toelating tot selectie is een eerste bekwaamheidsbeoordeling. Gevraagd wordt een CV, een levensbeschrijving, een motivatiebrief in het Engels en een businessplan te overhandigen. In de pre-selectie wordt het niveau van het Engels getoetst en daarmee worden ATC studenten vrijgesteld van een B1, B2 / C1 certificaat voor de Engelse taal. Het gesprek richt zich op de motivatie, luchtvaart interesse, bekwaamheid en algemene achtergrond van de aspirant piloot. Eveneens kijken we of je kan voldoen aan de eisen van de Lufthansa Group. Na het motivatiegesprek ontvang je trainingstesten en komen we in Holten nog een keer samen met andere selectiekandidaten voor een informatiesessie ter voorbereiding op de assessments in Duitsland.


Assessment Lufthansa Group

ATC bevestigt middels een document de succesvolle pre-selectie en ondersteunt de verdere selectie voor de Lufthansa Group. De assessments voor de ATPL opleiding zijn bij Interpersonal te Hamburg. De selectieprocedure voor MPL opleiding is bij het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Instituut (DLR) te Hamburg. 

Gedurende twee afzonderlijke dagen worden verschillende testen afgenomen. De selectieprocedure voor de ATPL opleiding in Duitsland is Engelstalig. Je krijgt een biografisch en persoonlijkheidsonderzoek, sensomotorische testen, operationele en mentale vaardigheden worden getoetst en daarnaast zijn er oplossingsgerichte testen & testen waarbij de sociale-interactionele vaardigheden (communicatie en samenwerking) getoetst worden. Op de eerste selectiedag worden de competenties getoetst. De tweede selectiedag is toegespitst op het persoonlijke vlak middels een gesprek met een psycholoog, een groepsopdracht en een interview met een commissie vanuit de Lufthansa Group Airlines en de European Flight Academy.


Eindgesprek

Ter afsluiting van de selectieprocedure hebben we eindgesprek en geven we vooral feedback.

Een vliegmedische keuring EASA Klasse 1 en FAA klasse 3 alsmede de
 Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) voor de luchtvaart moet je voor aanvang van de opleiding kunnen overhandigen.

Aan de selectieprocedure zijn geen kosten verbonden.
Echter, mocht je na een succesvolle selectie niet aan de opleiding tot verkeersvlieger willen beginnen dan wordt de opleidingsplaats per direct geannuleerd. 

Aanmelden voor de selectieprocedure kan middels een aanmeldingsformulier, zie informatiebijeenkomst.

 

Aircrew Training Center

Opleiding tot verkeersvlieger