De selectieprocedure kan elke maand gestart worden en duurt gemiddeld 2 maanden. Als je een selectiefase uitstekend hebt doorlopen, ga je door naar een volgende fase. Voor deelname aan de ATC vliegopleiding moeten alle fases van de selectieprocedure succesvol zijn afgerond.

Selectie Procedure:
Intake gesprek
Het intakegesprek richt zich op de motivatie, luchtvaart interesse en algemene achtergrond van de aspirant piloot. Eveneens kijken we of je kan voldoen aan de eisen van een luchtvaartmaatschappij. Gevraagd wordt een levensbeschrijving, motivatiebrief en een businessplan te overhandigen.

Psychotechnisch Onderzoek
Gedurende twee volle dagen worden verschillende testen afgenomen. Gekeken wordt of je bekwaam bent een professioneel piloot te worden en of je over voldoende capaciteiten beschikt om binnen de gestelde tijd de vliegopleiding af te ronden. Je krijgt een biografisch en persoonlijkheidsonderzoek, operationele en mentale vaardigheden worden getoetst, er zijn oplossingsgerichte testen en testen waarbij de sociale-interactionele vaardigheden (communicatie en samenwerking) getoetst worden.

Simulator Grading
Ter voorbereiding van de Simulator Grading krijg je een Grading Overview uitgereikt. Een theoretische test wordt in het Engels afgenomen, daarna volgen drie SIM sessies.

Selectie in Duitsland
Bij de European Flight Academy in Frankfurt wordt de kennis van Wiskunde en Natuurkunde getoetst. Oefenbladen worden van te voren uitgereikt. Eveneens wordt het Engels middels een Language Proficiency Endorsment (LPE) examen getoetst.

Eindgesprek
Ter afsluiting van de selectieprocedure hebben we een eindgesprek en geven we vooral feedback.

Een vliegmedische keuring EASA Klasse 1 en een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) is een eigen verantwoordelijkheid en moet voor aanvang van de ATC vliegopleiding worden overhandigd.

De kosten voor de selectieprocedure zijn 185,- EURO.
De reis- en verblijfkosten alsmede de kosten voor de vliegmedische keuring zijn voor eigen rekening.

De selectieprocedure is niet vrijblijvend. Als je na een succesvolle afronding besluit om alsnog niet te starten met de ATC vliegopleiding dan verhalen we bij jou de selectiekosten.

Aircrew Training Center

Opleiding tot verkeersvlieger